Philadelphia, PA -- Opened: 2004
2012 Eric Okurowski