Miami, FL -- Opened: 1987 (First MLB Game: 1993)2012 Eric Okurowski