Kansas City, MO -- Renovated: 2009

2012 Eric Okurowski