Kansas City, MO -- Opened: 1973
2012 Eric Okurowski