View of Yankee Stadium from a plane2016 Eric Okurowski